+In English  
+kontakt  
 
 
+ partneri
+ aktivnosti
+ galerija
    Aktivnosti projekta Kikindski mamut...

 

Projekat Kikindski mamut, čiji je poseban cilj kreiranje kompleksnog kulturno-turističkog proizvoda kroz sinergiju visoko kvalitetne kulturne atrakcije i pratećih turističkih sadržaja, obuhvata četiri grupe aktivnosti i to: razvoj intersektorske saradnje i strateško planiranje, edukacija, interpretacija i produkcija, kao i prezentacija.

Razvoj intersektorske saradnje i strateško planiranje

Ova grupa aktivnosti započela je osnivanjem Odbora za istraživanje i prezentaciju Kikindskog mamuta u okviru koga su postavljeni predstavnici različitih sektora i naučnih disciplina. Zadatak Odbora bio je ne samo da pomogne u rešavanju problema nastalih tokom implementacije projekta, već i da promoviše intersektorsku saradnju i aktivno učestvuje u kreiranju Predloga strategije razvoja kulturnog turizma Kikinde.

Edukacija

Tokom projekta realizovano je četiri seminara namenjenih različitim ciljnim grupama. Inspirisani projektom stručnjaci Narodnog muzeja Kikinda organizovali su i radionicu "U društvu sa mamutom" namenjenu najmlađima.

Prvi u nizu seminara "Kikindski mamut – naša privilegija i obaveza" namenjen je prosvetnim radnicima Kikinde. Cilj seminara bio je da se prosvetni radnici informišu o mogućnostima uključivanja ovog lokalnog nasleđa u nastavni i vannastavni plan i program, kao i da se zainteresuju za projekat i animiraju da uzmu učešće u njegovom nastavku.

Drugi seminar pod nazivom "Kulturni turizmam kao značajni faktor društveno-ekonomskog razvoja grada" bio je namenjen predstavnicima različitih sektora, predstavnicima lokalne samouprave, privrednih, kulturnih i turističkih organizacija, kao i predstavnicima medija i nevladinog sektora. Cilj seminara bio je ne samo da polaznici dobiju osnovne informacije vezane za mogućnosti korišćenja kulturnih potencijala u turizmu, već da se pokrene inicijativa o formiranju intersektorskog, interdisciplinarnog tima koji će se intezivnije baviti kontinuiranim planiranjem i organizacijom različitih sadržaja u cilju razvoja kulturnog turizma Kikinde.

Treći seminar je tokom realizacije prerastao u forum u okviru čega su predstavnici malih i srednjih preduzeca, kao i lokalne zanatlije razmenili mišljenja sa predstavnicima lokalne samouprave i Regionalne privredne komore o mogućnostima i preprekama vezanim za proizvodnju suvenira. Razgovarano je i o načinu uspostavljanja standarda u ovoj oblasti.

Četvrti seminar pod nazivom "Turistička animacija" bio je namenjen mladim ljudima koji vole svoj grad i imaju želju da ga predstave drugima. Kriterijum za odabir kandidata bio je njihova motivisanost, poznavanje stranih jezika, komunikacione i organizacione sposobnosti. Tokom četiri vikenda dvadeset četiri polaznika su dobila osnovna znanja iz teorije animacije, komunikacije, marketinga, primena najnovijih informacionih tehnologija, animacionih igara, kao i informacije vezane za pozitivne primere svetske prakse i domaća iskustva.

U "Društvu sa mamutom" je radionica koju je organizovao Narodni muzej Kikinda i koja je imala za cilj upoznavanje najmlađih sa ovim prirodnim nasleđem koje Kikinda baštini, kao i razvijanje njihove kreativnosti.

Interpretacija i produkcija

Aktivnosti ovog segmenta započele su 3D laserskim beskontaktnim skeniranjem ostataka mamuta. Na ovaj način dobijeni su kompjuterski modeli kostiju mamuta koji su poslužili kao baza za izradu animacija za film i ilustracija za CD, ali ujedno predstavljaju i vid preventivne zaštite.

Potom je napravljen koncept CD i internet prezentacije i napisan scenario za dvadesetominutni dokumentarni film. Zatim se pristupilo izradi 3D modela i animaciji životinja i okruženja u kojem je mamut živeo, kao i prikupljanju i pisanju pratećih tekstova za CD i internet prezentaciju.

Za potrebe filma obavljeno je snimanje na terenu, digitalizovani su arhivski snimci, komponovana originalna muzika i snimljen dvojezični off.

Prezentacija

U okviru ove grupe aktivnosti uz pomoć marketinške agencije "Transeast" razvijena je brending i PR strategija, urađen je medija plan i kreiran vizuelni identitet koji je zaštićen u Saveznom zavodu za zaštitu intelektualne svojine.

Projekat je prezentovan na 29. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu i 34. Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu, kao i na Sajmu EKO BIS u Bihaću. Članovi projektnog tima su rezultate projekta prikazali i na naučnim konferencijama STP&A 2006 u Beču i CIRA/VAST 2006 u Nikoziji.