+In English  
+kontakt  
 
 
+ partneri
+ aktivnosti
+ galerija
    Partneri...

 

Opština Kikinda

Kikinda je centar Severnobanatsko-potiskog regiona, nalazi se na 46o i 31' severne geografske širine i 20o i 30' istočne geografske dužine. Udaljena je 7 km od rumunske granice. Površinu od oko 120 hiljada hektara naseljava 67 hiljada stanovnika.

Na prostoru opštine nalaze se bogati tragovi ostataka starih kultura i civilizacija. Brojne humke, nekropole i mnoga arheološka nalazišta svedoče da su ovde živeli ljudi u organizovanim zajednicama i pre sedam hiljada godina. Kikinda ima očuvano gradsko jezgro sa prostranim trgom koga nazivaju najvećom gostinskom sobom Evrope. Grad je prepoznatljiv po brojnim manifestacijama od kojih su najznačajnije Dani Ludaje, Borbe guskova i Svetsko prvenstvo u tucanju uskršnjih jaja u Mokrinu.

Web: www.kikinda.org.rs

"Toza Marković" A.D.

"Toza Marković" A.D. je najstarija (1866) i najveća ciglarska kompanija u Srbiji. Po rezultatima poslovanja spada u najuspešnije firme u Srbiji. Razvila je sopstveni brend, sa krovnim pokrivačem, crepom kao najpoznatijom robnom markom još od 1900.godine. Pored toga, od 1972.
proizvodi keramičke zidne i podne pločice. Raspolaže svetski najsavremenijom automatskom tehnologijom i opremom
za proizvodnju crepa i keramičkih pločica.

Firmu je osnovao Mihael Bohn 1866. godine, rodonačelnik ciglarstva i creparstva na ovim prostorima, zbog čega Kikinda i slovi kao PRESTONICA CREPA I KERAMIKE.

Ceo industrijski kompleks "Toza Marković" obuhvata površinu od 214 Ha.

Web: www.toza.co.rs

Narodni muzej Kikinda

Narodni muzej Kikinda osnovan je 1946. god. kao muzej kompleksnog tipa. Smešten je u zgradi Kurije, odnosno u zgradi magistrata bivšeg Velikokikindskog dištrikta iz XIX veka, u samom centru grada. U okviru muzeja postoji pet odeljenja: arheološko, etnološko, istorijsko, prirodnjačko i umetničko odeljenje sa savremenom galerijom. Zbirka muzeja obuhvata približno 25 hiljada eksponata od čega su najreprezentativniji izloženi u okviru stalne postavke muzeja. Izuzev stalne, muzej organizuje i tematske postavke koje se baziraju na promovisanju lokalnog nasleđa, ali i nastaju kao rezultat saradnje sa drugim muzejima, institucijama i organizacijama.

Web: www.muzejkikinda.com

Regionalna privredna komora Kikinda

Regionalna privredna komora Kikinda okuplja privrednike šest opština Severnog Banata i Potisja: Kikinde, Ade, Čoke, Kanjiže, Novog Kneževca i Sente.
U Severnom Banatu i Potisju ima 3.752 registrovana preduzeća organizovanih preko Regionalne privredne komore Kikinda. U sastavu komore postoji pet sektorskih Udruženja i Zajednica udruženja preduzetnika, a osim centrale u Kikindi, postoje i kancelarije u Adi, Kanjiži, Novom Kneževcu i Senti. Regionalna privredna komora u Kikindi u saradnji sa partnerskim organizacijama, zainteresovanima pruža logističku pomoć za privredni nastup u zemlji i inostranstvu.

Web: www.rpk-ki.co.rs

Prirodnjački muzej u Beogradu

Prirodnjački muzej u Beogradu osnovan je 19.12.1895. godine i jedan je od najstarijih specijalizovanih naučnih institucija u Srbiji. Muzej ima dugu tradiciju, bogato iskustvo i razvijenu međunarodnu saradnju. Zbirka muzeja obuhvata oko milion eksponata što je čini jednom od najvećih u jugoistočnoj Evropi. U toku poslednjih sto godina muzej je snažno uticao na razvoj kulture, nauke i obrazovanja u Srbiji.

Web: www.nhmbeo.org.yu

Inovacioni centar Filozofskog fakulteta u Beogradu

U skladu sa novousvojenom strategijom Vlade Republike Srbije i inspirisan javnim pozivom Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine, kao samostalna jedinica Filozofskog fakulteta u Beogradu, marta 2004. god. osnovan je Inovacioni centar za korišćenje informaciono-komunikacijskih tehnologija u arheologiji i antropologiji.Centar kroz primenu najnovijih naučnih dostignuća i informacionih tehnologija, razvija nove proizvode i usluge, podstiče razvoj preduzetništva u kulturi i naučnim institucijama i uspostavlja partnersku saradnju u cilju adekvatne zaštite, prezentacije, čuvanja i korišćenja kulturnog nasleđa.

Web: www.f.bg.ac.rs

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka osnovala je Skupština Srbije 27. aprila 1967. godine. Osnivač i prvi direktor Zavoda, doktor političkih nauka, dugogodišnji novinar i urednik kulturnih rubrika, Stevan Majstorović,sa nekolicinom saradnika započeo je rad na prvim projektima – proučavanju društvenih potreba u kulturi i traganju za mogućnostima oblika primene savremenih metoda rada na unapređivanju kulturnih delatnosti. Tako se razvijanje naučne i organizacione misli o kulturi u Srbiji, kroz intezivnu međunarodnu saradnju, od prvog dana uključilo u svetske inovativne tokove.

Web: www.zaprokul.org.rs