+In English  
+kontakt  
 
 
+ paleontologija
+ geologija
+ antropologija
    Geološka prošlost Zemlje...

 

Geološka vremenska skala se u nauci koristi za objašnjenje vremenskog odnosa između događaja koji su se odigrali tokom Zemljine istorije.

Na osnovu radiometrijskog datiranja utvrđeno je da je Zemlja stara 4 500 miliona godina. Geološko vreme Zemlje je organizovano ili podeljeno u vremenske periode na osnovu važnih događaja koji su karakteristični za određeni period zemljine istorije. Različito trajanje perioda na vremenskoj skali, uslovljeno je značajnim geološkim ili paleontološkim događajima, kao što su masovna iščezavanja, značajne promene klimatskih uslova i sl. Granica između Krede i Paleogena je definisana na osnovu velike katastrofe koja se odigrala pre oko 65 miliona godina, prilikom koje je došlo do izumiranja dinosaurusa i kraja njihove dominacije na zemlji.

ERA PERIOD   EPOHA (mil.god.)
KENOZIK KVARTAR HOLOCEN
0.01
PLEISTOCEN
1.8
TERCIJAR NEOGEN PLIOCEN
5.3
MIOCEN
23
PALEOGEN OLIGOCEN
33.9
EOCEN
55.8
PALEOCEN
65.5
MEZOZOIK KREDA GORNJA KREDA
99.6
DONJA KREDA
145.58
JURA MALM
161
DOGER
176
LIJAS
200
TRIJAS GORNJI TRIJAS
228
SREDNJI TRIJAS
245
DONJI TRIJAS
250
PALEOZOIK PERM
299
KARBON
359
DEVON
416
SILUR
444
ORDOVICIJUM
488
KAMBRIJUM
570
PREKAMBRIJUM
4500